Notice Board


 

Sem- V এর ফর্ম ফিলাপে ভুল হলে আমাদের জানতে হবে নিচের ফর্ম ফিলাপ করে Click Here

SEM-V FINAL EXAM. FORM FILL UP


 

 

To Join Online Class for Sem-I Hons Click Here

 

Sem-V Final Examination

 

 

B.A./B.Sc General courses New form fill up start
 

 

 

 

 

 

Sem-VI Marksheet 3rd September